Seiko

;

Już od 140 lat Seiko dąży do osiągnięcia perfekcji w zegarmistrzostwie.