Instrukcja

Instrukcja

Kod mechanizmu Instrukcja
1
1B21
1B22
4
4F32