Kinetic Direct Drive

Kinetic Direct Drive

Kinetic Direct Drive

Wprowadzony przez SEIKO napęd Kinetic Direct Drive, jest ucieleśnieniem wyzwalającej emocje technologii SEIKO.

Oferuje on wartościowe dodatki do zalet ekologicznych oraz w zakresie dogodności każdego zegarka z technologią Kinetic.

Dwie funkcje nakręcania

Tak jak w przypadku wszystkich istniejących mechanizmów kinetycznych, posiadacz automatycznie wytwarza energię elektryczną dzięki ruchom nadgarstka. Jednakże w przypadku napędu Kinetic Direct Drive, posiadacz może także wytwarzać energię poprzez nakręcanie korony zegarka.

Dwie funkcje wskaźnika

Napęd Kinetic Direct Drive wskazuje nie tylko pozostałą długość rezerwy chodu, lecz także poziom wytworzonej energii gdy posiadacz zegardka nakręci ręcznie jego koronę. Posiadacz może zobaczyć i poczuć w czasie rzeczywistym bezpośrednie przeniesienie energii w wyniku nakręcenia korony do rezerwy chodu.

Napęd Kinetic Direct Drive przyczynia się do wytworzenia bezpośredniej interakcji między posiadaczem a zegarkiem!

Opis funkcji

Power Reserve Indicator Function

Funkcja wskaźnika mocy w czasie rzeczywistym

Real-time Power Indicator FunctionReal-time Power Indicator FunctionReal-time Power Indicator Function

Opis tarczy

Dial Layout

Film

Film pokazujący funkcjonowanie napędu Kinetic Direct Drive można zobaczyć tutaj. Prosimy kliknąć poniższy link!