Kwarcowe

Quartz

Kwarcowe

Dzięki pasji SEIKO, rozwiązania SEIKO Quartz to innowacja w historii zegarków.

Zegarek kwarcowy opracowany w 1969 roku zrewolucjonizował konwencjonalną koncepcję zegarków. Jest to zegarek posiadający kryształowy oscylator, co stanowi o jego dokładności. Krystaliczne ciało kryształu, wyciętego do określonego kształtu, charakteryzuje się tym, że po przyłożeniu do niego napięcia, generuje drgania o stałej częstotliwości. Od dawna sądzono, że ta właściwość elektryczna kryształu, wykorzystywana w opartych na kryształach oscylatorach, może być standardem dokładnego pomiaru czasu w zegarkach. Jednakże, aby spożytkować zalety kryształu kwarcu - którego doskonałość, patrząc w kategoriach dokładności, został już udowodniona – w małym świecie „zegarka”, należało najpierw pokonać wiele barier technologicznych.

W 1969 roku, SEIKO z powodzeniem rozwiązało wszystkie te zagadnienia i udostępniło światu, po raz pierwszy rentowny, z handlowego punktu widzenia, zegarek kwarcowy. Nastąpiło to po dziesięciu latach, od rozpoczęcia prac rozwojowych w Suwa Seikosha nad zegarkiem opartym na krystalicznym oscylatorze. Aby opracować zegarek nadający się do praktycznych zastosowań, opracowane zostały unikalne technologie dostępne tylko w SEIKO. Na przykład, stworzona został koncepcja zastosowania krystalicznego oscylatora w kształcie kamertonu, oraz opracowano układ scalony i silnik krokowy, aby prawidłowo obsługiwać sygnały z owego oscylatora. Dodatkowo, dzięki pasji wprowadzania globalnych zmian w zegarkach jakimi się posługujemy, SEIKO nie wprowadziło monopolizacji i nie zastosowało praw patentowych do owych unikalnych technologii, lecz udostępniło je całemu światu. W późniejszym okresie, wiele technologii dostarczonych przez SEIKO, stało się światowymi standardami i przyczyniło się do rozwoju zegarków kwarcowych do postaci, w jakiej je znamy dzisiaj.

Stworzenie sztucznych kryształów, które mają być źródłem dla opartego na kryształach oscylatora

•Pierwszy na świecie zegarek kwarcowy na rynku [SEIKO Quartz ASTRON]

Wprowadzony 25 grudnia 1969 roku, zegarek ten zrewolucjonizował świat mierzenia czasu. Był to model “SEIKO Quartz ASTRON.” Częstotliwość kwarcu wynosiła w tym czasie 8192 Hz, jedną czwartą obecnie wykorzystywanych częstotliwości. Jedną z głównych cech tego zegarka był krokowy ruch sekundnika, uzyskany poprzez zastosowanie otwartego silnika krokowego, co w późniejszym czasie stało się symbolem zegarków kwarcowych.

QuartzRevolution