Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Seiko Watch Corporation dołoży wszelkich starań, aby chronić informacje osobiste, udostępniane przez użytkowników niniejszej strony internetowej (www.seiko.pl), a także prywatność użytkowników niniejszej strony internetowej.

Udostępnianie informacji osobistych

Zwykłe użytkowanie niniejszej strony internetowej nie wymaga od użytkowników udostępniania informacji osobistych, takich jak nazwisko i adres. Niektóre podstrony niniejszej strony internetowej, na przykład podstrony umożliwiające zadawanie pytań Seiko Watch Corporation, wymagają podania bardzo ograniczonych informacji osobistych. W takich sytuacjach prosimy o podanie koniecznych informacji.

Firma Seiko Watch Corporation nie udostępni powierzonych informacji osobistych osobom trzecim, bez Państwa zgody. Jeżeli jednak ujawnienie informacji wymagane jest z mocy prawa, lub na mocy żądania instytucji publicznej, takiej jak sąd lub jednostka policji, firma Seiko Watch Corporation ma prawo udostępnić Państwa dane, bez uzyskania Państwa zgody.

Bezpieczeństwo

Firma Seiko Watch Corporation zapewnia odpowiednie i wystarczające poziomy bezpieczeństwa, umożliwiające zapobieżenie zagrożeniom takim, jak nieautoryzowany dostęp do informacji osobistych, a także utrata, zmiana, lub nieautoryzowane ujawnienie informacji osobistych. Dodatkowo, dostęp do baz danych, zawierających informacje osobiste, posiada jedynie ograniczona liczba uprawnionych pracowników firmy, oraz stosowany jest ścisły nadzór i ochrona informacji osobistych.