Odmierzanie czasu w sporcie

ph_sports

Czasomierze Seiko pełniły rolę oficjalnych instrumentów pomiaru czasu podczas wielu najważniejszych międzynarodowych wydarzeń sportowych.

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } -->

Informacje na temat wydarzeń sportowych na stronie internetowej Seiko Holdings Corporation:  http://www.seiko.co.jp/en/harmony/sports_timing/index.php